Hier finden Sie einen Überblick über unsere Mannschaften.

 

Herren und MidAM Team
Captain: Christian Öller
Captain: Gerald Podhorsky
Florian Egger
Stephan Pilz
Dieter Lindenberger
Manfred Gloser
Darek Szeloch
Hyun-Uk Shin
Dominik Schneider
Christian Fischer
Didi Menzel
Peter Gruber
Kurt Vallant
Martin Habernigg
Paul Benteler
Clemens Neumar
Patrick Sachsenmaier

Seniorinnen Captain: Silvia Staufer
Regina Figar
Elisabeth Gaulhofer
Irene Huber
Barbara Lesovsky

Eva Novak

Senioren

Captain: Wolgang Noe
Abraschek Fritz
Heinz Chore
Erich Dworak
Christian Fischer
Michael Gabler
Michael Krause
Alois Kurta
Jeong Woo Lee
Christian Mitterlehner
Sung Gi Park
Viktor Pölzl
Johann Schnaitt
Michael Schneider
Kwang-Soo Song
Erwin Strengberger
Darek Szeloch
Heinz Taferner
Kurt Vallant 

 Noe

Wetter GC Süssenbrunn

Golfschule

Restaurant Verde

Tagesmenü mit Suppe oder Salat

Restaurant Verde Tagesmenü

Unser Angebot

Sponsoren